INFO

Keitä olemme | Who we are

Olemme vuonna 2018 perustettu suomalainen tiimi, joka suunnittelee ja tarjoaa ratkaisuja teollisuusasiakkaiden prosessimittaustarpeisiin. Olemme alamme asiantuntijoita yli 50 vuoden yhteisellä työkokemuksella.


We are a Finnish team founded in 2018 designing and providing solutions to process measurement needs of industrial customers. We are experts in our field with a common work experience of over 50 years.

Mitä teemme | What we do

Tarjoamme räätälöityjä on-line-mittausratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme pystyy automatisoimaan ja optimoimaan tuotantoprosessejaan. Asiakkaamme koostuvat pääasiassa metsäteollisuuden toimijoista. Mitattavia laatutekijöitä ovat muun muassa dimensiopohjaiset profiilit, pinta- ja sisäkosteuspitoisuus sekä tiheys ja lujuus.


We provide tailored on-line measurements solutions by which our customer is able to automate and optimize his production processes. Our customers operate mainly in the forest industry. Measured quality factors include dimension-based profiles, surface and inner moisture content, and density and strength.