Edustussopimus Dynalyse AB:n kanssa | Representation agreement with Dynalyse AB

Promesol Oy on ruotsalaisen mittausjärjestelmätoimittajan Dynalyse AB:n virallinen edustaja Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä alkaen 11. heinäkuuta 2018.  Edustus kattaa myynnin Suomessa sekä Baltiassa ja huollon Suomessa, Baltiassa sekä Venäjällä.


Promesol Oy is the official representative of the Swedish measurement system provider Dynalyse AB in Finland, Baltic countries and Russia starting from July 11th 2018. The representation covers sales in Finland and Baltic countries, and service in Finland, Baltic countries and Russia.